.
.
.
.
Bộ cấp khí Sekur SCBA 9.0lit composit carbon
Sekur Type 2 BA 9.0L / Sekur (Italy)
- Thời gian thở: ~80 phút
- Dung tích khí: 9.0 lít
- Lượng không khí: ~2700 lít
- Áp suất: 300 bar
- Nhiệt độ bảo quản: -20ºC đến 65ºC
- Trọng lượng bình rỗng: 3.8kg
- Trọng lượng cả bộ + khí: <12 kg
- Theo tiêu chuẩn EU, EN, CE mới 100%
0 ₫ 0.0 VND
Bộ cấp khí Sekur SCBA 6.8lit composit carbon
Sekur Type 2 BA / Sekur (Italy)
- Thời gian thở: ~60 phút
- Dung tích khí: 6.8 lít
- Lượng không khí: 2040 lít
- Áp suất: 300 bar
- Nhiệt độ làm việc: -20ºC đến 65ºC
- Trọng lượng cả bộ (bình rỗng): 12kg
- Trọng lượng cả bộ + khí: 18 kg
- Tuổi thọ trung bình của thiết bị: ít nhất 10 năm
- Theo tiêu chuẩn EU, EN, CE mới 100%
0 ₫ 0.0 VND