.
.
.
.
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GRL 300 HVG
GRL 300 HVG / BOSCH  
- Laser Diode: 532 nm, < 5 mW 
- Khoảng hoạt động: 100 m 
- Phạm vi làm việc với bộ tiếp nhận: 300m 
- Độ chính xác :  ± 3 mm ở 30 m 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 1,8 Kg 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 40 °C 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 5° 
- Nguồn cấp điện: 2 pin 1.5V LR20 (D) 
- Màu sắc đường laser: Màu xanh 
- Cấp bảo vệ: IP54 
- Bộ tiếp nhận laser tương thích: LR 1G 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GPL 5 G
GPL 5 G / BOSCH  
- Laser Diode: 500-540 nm, < 1 mW 
- Khoảng hoạt động: 30 m 
- Độ chính xác :  ± 0.35 mm/m* (ngoại trừ điểm laser dưới cùng); ± 0.7 mm/m* (điểm laser dưới cùng) (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,35 Kg 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 45 °C 
- Nhiệt độ cất giữ: -20 – 70 °C 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Nguồn cấp điện: 2 pin 1.5V LR6 (AA) 
- Màu sắc đường laser: Màu xanh 
- Cấp bảo vệ: IP 65 
- Chiếu: 5 điểm 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GLL 3-80 CG
GLL 3-80 CG / BOSCH  
- Laser Diode: 500 – 540 nm, < 10 mW 
- Khoảng hoạt động: 30 m 
- Phạm vi làm việc với bộ nhận: 120m 
- Độ chính xác :  ± 0.2 mm/m 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,9 Kg 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 40 °C 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Nguồn cấp điện: Pin 12V Li-ion , 4 pin 1.5V LR6 (AA) 
- Thời gian vận hành (tối đa): 6 h (Li-Ion) và 4 h (4 x AA) trong chế độ 3 đường 
- Màu sắc đường laser: Màu xanh 
- Chiếu: 3 x đường 360° 
- Cấp bảo vệ: IP54 
- Bộ tiếp nhận laser tương thích: LR7 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GLL 3-60 XG
GLL 3-60 XG / BOSCH  
- Laser Diode: 500 – 540 nm, < 10 mW 
- Khoảng hoạt động: 30 m 
- Phạm vi làm việc với bộ nhận: 60m 
- Độ chính xác :  ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,78 Kg 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 3° 
- Nguồn cấp điện: 4 pin 1.5V LR6 (AA) 
- Màu sắc đường laser: Màu xanh 
- Chiếu: 3 x đường 360° 
- Cấp bảo vệ: IP54  
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GLL 30 G
GLL 30 G / BOSCH  
- Laser Diode: 500-540 nm , < 5 mW 
- Khoảng hoạt động: 10 m 
- Độ chính xác :  ± 0.8 mm/m 
- Nguồn cấp điện: 2 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,25 Kg 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Màu sắc laser: Màu xanh 
- Chiếu: 2 đường 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GCL 2-50 CG
GCL 2-50 CG / BOSCH  
- Laser Diode: Dòng: 500 – 540 nm, < 10 mW, Điểm: 630 – 650, < 1 mW 
- Khoảng hoạt động: 20 m 
- Phạm vi làm việc với bộ nhận: 50m 
- Độ chính xác :  ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,6 Kg 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 50 °C 
- Nhiệt độ cất giữ: -20 – 70 °C 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Màu sắc đường laser: Màu xanh 
- Màu sắc các điểm: màu đỏ 
- Chiếu: 2 đường, 2 điểm 
- Cấp bảo vệ: IP54 (Ngoại trừ cho pin lithium-ion và bộ nguồn pin AA1) 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Xanh GCL 2-15 G
GCL 2-15 G / BOSCH  
- Laser Diode: Dòng: 500 – 540 nm, < 10 mW, Điểm: 630 – 650, < 1 mW 
- Khoảng hoạt động: 15 m 
- Độ chính xác :  ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Nguồn cấp điện: 3 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,49 Kg 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 50 °C 
- Nhiệt độ cất giữ: -20 – 70 °C 
- Cấp bảo vệ: IP54 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Màu sắc laser: Màu xanh 
- Chiếu: 2 đường, 2 điểm 
- Thời gian vận hành (tối đa): 6h trong chế độ điểm và đường chéo, 8h trong chế độ đường chéo, 10h trong chế độ điểm và đường, 12h trong chế độ đường, 22h trong chế độ điểm 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GTL 3
GTL 3 / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm  
- Khoảng hoạt động: 20 m 
- Thời gian vận hành tối đa: 18 h trong chế độ 2 đường, 12 h trong chế độ 3 đường 
- Độ chính xác : ±0.2 mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,44 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 50 °C 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GPL 5
GPL 5 / BOSCH  
- Laser Diode: 635 nm , < 1 mW 
- Khoảng hoạt động: 30 m 
- Thời gian vận hành tối đa: 24H 
- Độ chính xác :  ± 0.3 mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Nguồn cấp điện: 3 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,25 Kg 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 5° (trục đứng), ± 3° (trục ngang) 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành:  -10 – 40 °C 
- Nhiệt độ cất giữ :  -20 – 70 °C 
- Chiếu: 5 điểm 
- Bảo vệ chống bụi bẩn và nước bắn: IP5X 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GLL 5-50 X + Gía 3 chân BT 150
GLL 5-50 X + BT 150 / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm < 1mW 
- Khoảng hoạt động: 15 m 
- Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận: 50 m 
- Thời gian vận hành tối đa: 24 h 
- Độ chính xác : Tia laser ngang: ± 0.2mm/m*; Tia laser dọc: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 3° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,5 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 45 °CC 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
- Gía đỡ ba chân: 5/8” 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GLL 5-50 X
GLL 5-50 X / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm < 1mW 
- Khoảng hoạt động: 15 m 
- Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận: 50 m 
- Thời gian vận hành tối đa: 24 h 
- Độ chính xác : Tia laser ngang: ± 0.2mm/m*; Tia laser dọc: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 3° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,5 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 45 °CC 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GLL 3-80
GLL 3-80 / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm < 10 mW 
- Khoảng hoạt động: 30 m 
- Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận: 120 m 
- Thời gian vận hành tối đa: 4 h trong chế độ 3 đường 
- Độ chính xác : ± 0.3 mm/m*/** (*cho 4 điểm giao nhau nằm ngang; **thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,82 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 40 °CC 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
- Gía đỡ ba chân: 1/4” , 5/8” 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GLL 3-15 X
GLL 3-15 X / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm < 1mW 
- Phạm vi làm việc: 15 m 
- Độ chính xác : Tia laser ngang: ± 0.2mm/m*; Tia laser dọc: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 3° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,72 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 45 °CC 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GLL 3 X
GLL 3 X / BOSCH  
- Laser Diode: 635 nm < 1mW 
- Phạm vi làm việc: 15 phút 
- Độ chính xác cực điểm: ± 0,5 nm/m 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,5 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
0 ₫ 0.0 VND
Máy Cân Mực Laser Tia Đỏ GCL 25
GLL 25 / BOSCH  
- Laser Diode: 630-650 nm < 1 mW 
- Khoảng hoạt động: 10 m (phía trên), 5m (phía dưới), 30m (chiều ngang) 
- Thời gian vận hành tối đa: 12 h trong chế độ điểm và đường, 24 giờ ở chế độ 5 điểm, 30 h trong chế độ đường 
- Độ chính xác : Tia laser và chùm điểm ngang: ± 0.3mm/m*; Chùm điểm dọc: ± 0.5mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng), Tia laser ngang: ± 0.2mm/m*; Tia laser dọc: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) 
- Phạm vi tự cân bằng: ± 4° 
- Nguồn cấp điện: 4 x 1.5V LR6 (AA) 
- Trọng lượng:  xấp xỉ 0,6 Kg 
- Màu sắc laser: Màu đỏ 
- Nhiệt độ vận hành: -10 – 50 °CC 
- Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C 
- Gía đỡ ba chân: 1/4” , 5/8” 
0 ₫ 0.0 VND