.
.
.
.
Thảm cách điện VICADI hạ áp (1m x 0.65m)
TCD3KV-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày 5mm
- Điện áp sử dụng: 3.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI hạ áp (1m x 1m)
TCD3KV-1x1 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày 5mm
- Điện áp sử dụng: 3.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 35KV (1m x 1m)
TCD35KV-1x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày 8mm
- Điện áp sử dụng: 35.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 35.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 35KV (1m x 0.65m)
TCD35KV-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày 8mm
- Điện áp sử dụng: 35.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 35.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 22KV (1m x 0.65m)
TCD22KV-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày 7mm
- Điện áp sử dụng: 22.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 22.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
(Có kích thước khác 1m x chiều dài yêu cầu)
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 22KV (1m x 1m)
TCD22KV-1x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày 7mm
- Điện áp sử dụng: 22.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 22.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng (Có kích thước khác 1m x chiều dài yêu cầu)
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 10 KV (1m x 0.65m)
TCD10KV-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày 6mm
- Điện áp sử dụng: 10.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 10 kV (1m x 1m)
TCD10KV-1x1 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày 6mm
- Điện áp sử dụng: 10.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện Sofamel 50kV SP-1010/4
Thảm cách điện Class 4 / Sofamel - Tây Ban Nha
- Chất liệu: cao su tự nhiên
- Điện áp phá vớ: 50.000V
- Kích thước: 1.0x1.0 m
- Độ dày: 4,5 mm
- Trọng lượng: ~7,8kg
- Tiêu chuẩn: IEC 60243-1
0 ₫ 0.0 VND
Tấm cách điện Sofamel SP-35 (50 x1.4m)
Tấm cách điện Vinyl SP-35 / Sofamel - Tây Ban Nha
- Chất liệu: Được làm bằng nhựa vinyl, được sử dụng để cách điện một bộ phận trong các cơ sở điện áp thấp
- Dày 0,3 mm
- Kích thước: 50 x1.4m
- Theo tiêu chuẩn IEC 61112.
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 26.5kV cấp 3 (1x 0.65m)
TCDC3-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày mm
- Điện áp sử dụng: 26.500 AC
- Điện áp kiểm tra: 30.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 17kV cấp 2 (1x 0.65m)
TCDC2-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày mm
- Điện áp sử dụng: 17.000 AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 36KV cấp 4 (1mx 0.65m)
TCDC2-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 0.65m x 1m x dày mm
- Điện áp sử dụng: 36.000 AC
- Điện áp kiểm tra: 40.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 36KV cấp 4 (1m x 1m)
TCDC2-0.65x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày mm
- Điện áp sử dụng: 36.000 AC
- Điện áp kiểm tra: 40.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 17kV cấp 2 (1m x 1m)
TCDC2-1x1 / Vicadi - Việt Nam
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 1m x dày 8mm
- Điện áp sử dụng: 17.000 AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm, Tấm phủ cách điện Novax
Novax - Malaysia
- Kích thước: 36"x36" 914x914mm
- Cách điện 36.000V
- Thử cách điện 40.000V
- Tiêu chuẩn ASTM D1048
0 ₫ 0.0 VND
Thảm, Tấm phủ cách điện Novax Class 4 T-RIB/06 36kV có rãnh
Novax - Malysia
- Kích thước: 36"x36" 914x914mm
- Cách điện 36.000V
- Thử cách điện 40.000V
- Tiêu chuẩn ASTM D1048
0 ₫ 0.0 VND
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI hạ áp (1m x 10m)
TCD3KV-1x10 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 10m x dày 5mm
- Điện áp sử dụng: 3.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND
Thảm cách điện VICADI 10KV (1m x 10m)
TCD10KV-1x10 / Vicadi - Việt Nam*
- Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên cách điện
- Màu: Nâu đỏ
- Kích thước: 1m x 10m x dày 6mm
- Điện áp sử dụng: 10.000V AC
- Điện áp kiểm tra: 20.000V AC / 1 phút
- Dòng rò ≤ 20 mA
- Mỗi sản phẩm có kèm theo phiếu kiểm tra xuất xưởng
0 ₫ 0.0 VND