.
.
.
.
Sào cách điện 110kV dài 5m JHST-504
JHST-504 ( JTTS-5M/4 ) / China
- Chất liệu: fiberglass (sợi thuỷ tinh)
- Loại lồng rút 4 khúc
- Chiều dài tối đa: 5m
- Điện áp 110.000 V AC
- Có kèm đầu sào thao tác bằng thép
0 ₫ 0.0 VND
Sào cách điện dài 3.8m JHSR-383
JHSR-383 (JTTB-3.8/3) / China
- Chất liệu: fiberglass (sợi thuỷ tinh)
- Loại lồng rút 3 khúc
- Chiều dài tối đa: 3.8m
- Điện áp 35.000 V AC
- Có kèm đầu sào thao tác bằng thép
0 ₫ 0.0 VND
Sào cách điện 110kV dài 5m JHSR-504
JHSR-504 (JTTB-5M/4) / China
- Chất liệu: fiberglass (sợi thuỷ tinh)
- Loại lồng rút 4 khúc
- Chiều dài tối đa: 5.0m
- Điện áp 110.000 V AC
- Có kèm đầu sào thao tác bằng thép
0 ₫ 0.0 VND
Sào cách điện 220kV dài 6m JHSR-604
JHSR604 (JTTB-6M/4) / China
- Chất liệu: fiberglass (sợi thuỷ tinh)
- Loại lồng rút 4 khúc
- Chiều dài tối đa: 6.0m
- Điện áp 220.000 V AC
- Có kèm đầu sào thao tác bằng thép
0 ₫ 0.0 VND
0 ₫ 0.0 VND
0 ₫ 0.0 VND
0 ₫ 0.0 VND
Kích căng cáp 1 tấn JTPR-1
- Tải trọng: 1000Kg
- Chiều dài xích tải: mét
- Trọng lượng: kg
0 ₫ 0.0 VND
Kích căng cáp 3 tấn JTPR-3
- Tải trọng: 3000Kg
- Chiều dài xích tải: mét
- Trọng lượng: kg
0 ₫ 0.0 VND