.
.
.
.
Nón vải lưỡi trai có lưới bao tóc
NV04/Việt Nam
- Chất liệu: vải + lưới
- Trùm tóc vành tròn có lưỡi trai
0 ₫ 0.0 VND
Nón vải thủy sản có khẩu trang
Việt Nam
- Chất liệu: may bằng vải kết hợp lưới
- Giúp giữ tóc cố địn không bị bay, rụng khi làm việc
- Sử dụng trong ngành thực phẩm, thủy sản
0 ₫ 0.0 VND
Nón bao tóc tròn vải
Việt Nam
- Chất liệu: vải,  vành tròn
- Giúp búi tóc công nhân gọn gàng, không quấn vào các bộ phận của chuyển động quay của máy trong quá trình làm việc.
- Phù hợp ngành thực phẩm, đóng gói, môi trường, sinh học,.........
0 ₫ 0.0 VND
Nón bao tóc tròn lưới
Việt Nam
- Chất liệu: vải, vành tròn
- Giúp búi tóc công nhân gọn gàng, không quấn vào các bộ phận của chuyển động quay của máy trong quá trình làm việc.
- Phù hợp ngành thực phẩm, đóng gói, môi trường, sinh học,.........
0 ₫ 0.0 VND
Bao tóc xếp con sâu, 100 cái/túi
Việt Nam
- Vật liệu: Vải không dệt, viền thun đàn hồi.
- Nón mũ con sâu trùm tóc loại dùng 1 lần, giúp giữ tóc cố định không bị bay, rụng khi làm việc
- Sử dụng trong ngành thực phẩm, thí nghiệm,...
- Túi 100 cái
0 ₫ 0.0 VND