.
.
.
.

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Vệ Sinh Lao Động

Tham khảo danh mục Tiêu chuẩn Việt nam về Vệ sinh lao động


Mã số

Tên tiêu chuẩn

Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002

Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động

TCVN 6561-1999

An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế

TCVN 5126-90

Rung - Giá trị cho phép tại chỗ làm việc

TCVN 5127-90

Rung cục Bộ - Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

TCVN 4499-88

Không khí vùng làm việc - Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thị

TCVN 5704 – 1993

Không khi vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi

TCVN 5971-1995      ISO 6767 : 1990

Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit – Phương pháp

TCVN 6152 : 1996

Không khí xung quanh – Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 5508-1991

Không khí vùng làm việc vi khí hậu – Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá

TCVN 5754 – 1993

Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc – Phương pháp chung lấy mẫu

TCVN 6137: 1996

Không khí xung quanh – Xác định nồng độ – Khối lượng của nitơ dioxit - Phương pháp Griss – Saltzman cải biên

TCXD VN 06:2004

“Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng”

TCVN 2062 : 1986

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

TCVN 3257:1986           Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp may công nghiệp

TCVN 3743-1983

Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 2063 : 1986        Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

TCVN 3258 : 1986          Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

Tiêu chuẩn ngành    52 TCN 351 – 89

Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc. Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí.

TCN 353 – 89

Phương pháp hấp thụ bằng BARYT

TCVN 5509-1 991

Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất

TCVN 4877-89

Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định Clo

Tiêu chuẩn ngành   52 TCN 354 – 89

Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí)

Tiêu chuẩn ngành   52 TCN 352 -89

Cacbon Oxyt

TCVN 3985 : 1999

Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

TCVN 5965 – 1995    ISO 1996/3:1987

Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn

TCVN 5964 : 1995    ISO 1996/1 : 1982

Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường – Các đại lượng và phương pháp đo chính


 

trong Tin tức
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Vệ Sinh Lao Động
ANBAC SAFETY JSC, CH Sales - Anbaco 23 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Blog của chúng tôi
Lưu trữ