.
.
.
.

Tiêu Chuẩn Việt Nam về An Toàn Điện

Tiêu chuẩn Việt Nam về An Toàn Điện


Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2295 -78

Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ – Yêu cầu an toàn

TCVN 2329-78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

TCVN 2330 – 78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

TCVN 2572 – 78

Biển báo về an toàn điện

TCVN 3144 – 79

Sản phẩm kỹ thuật điện
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3145-79

Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V – Yêu cầu an toàn

TCVN 3259 – 1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc – Yêu cầu an toàn

TCVN 3620-1992

Máy điện quay – Yêu cầu an toàn

TCVN 3623 – 81

Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 3718-82

Trường điện tần số Ra-đi-ô
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4086-85

An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung

TCVN 4114-85

Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn

TCVN 4115 – 85

Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4163-85

Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn

TCVN 4726 – 89

Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại
Yêu cầu đối với trang bị điện

TCVN 5180-90(STBEV 1727-86)

Pa lăng điện – Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5334-1991

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt

TCVN 5556 – 1991

Thiết bị hạ áp
Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5699-1:1998
IEC 335-1:1991

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

TCVN 5717 – 1993

Van chống sét

TCVN 6395-1998

Thang máy điện
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXD 46 : 1984

Chống sét cho các công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.


trong Tin tức
Tiêu Chuẩn Việt Nam về An Toàn Điện
ANBAC SAFETY JSC, CH Sales - Anbaco 23 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Blog của chúng tôi
Lưu trữ